Contact details of the National Direct Marketing Association

CRODMA

Hrvatska Udruga za Direktni i Interaktivni Marketing

Zagrebačka 25

42000 Varaždin

Croatia

T: +385 42 21 13 34

F:

E: info@crodma.hr

W: www.crodma.hr