Contact Details of National Personal Data Protection Authority (DPA)

Croatian Personal Data Protection Agency

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Selska cesta 136
HR – 10 000 Zagreb

T: +385 1 4609 000

F: +385 1 4609 099

E: azop@azop.hr / info@azop.hr

W: www.azop.hr